Site logo

Tampereen ikäihmisten palvelukeskukset - WFS API


Datan kuvaus

Tampereen kaupungin palvelukeskukset tarjoavat kotona asuville ikäihmisille päivittäisiä palveluja: ateriamahdollisuuden lisäksi voi saada hygienia-, fysioterapia-, jalkojenhoito- ja...

Lähde: Tampereen ikäihmisten palvelukeskukset

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)