Tampereen jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä

Tampereen seudun jalankulun ja pyöräilyn iltahuipputunnin liikennemääriä vuodesta 1992 alkaen. Aineistossa mukana olevien laskentojen tulokset ovat yhden iltapäivän tuloksia. Laskennat suoritetaan kesä-elokuun aikana maanantaista-torstaihin välisenä aikana. Huipputunti on laskettu kello 15:00-17:00 väliseltä ajalta. Aineisto sisältää pääasiassa koko poikkileikkauksen liikennemäärätiedot molempiin suuntiin yhteenlaskettuna, mutta aineistossa on myös joitain suojatiekohtaisia liikennemääriä. Tieto laskentakohteen tyypistä on kerrotty tyyppi sarakkeessa. Myöhemmässä vaiheessa aineistoon tullaan lisäämään myös väyläkohtaisia tuloksia.

Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS89-TM35FIN Aineisto on myös katseltavissa Tampereen karttapalvelussa.

Ominaisuustiedot:

  • Kunta: Laskentapaikan kuntakoodi (211=Kangasala, 418=Lempäälä, 536=Nokia, 562=Orivesi, 604=Pirkkala, 837=Tampere, 922=Vesilahti, 980=Ylöjärvi)
  • ID: Laskentapisteen tunnus
  • Paikka: Kadunnimi tai muu vastaava sijaintitieto tekstikenttänä
  • Tyyppi: Laskentapaikan tyyppi ("Poikkileikkaus", "Alikulku", "Silta" tai "Suojatie")
  • Laskenta: Laskentatapa kaikilla arvona "Iltahuipputunti"
  • JK_vuosi: Jalankulkijoiden määrä iltahuipputunnin aikana
  • PP_vuosi: Pyöräilijöiden määrä iltahuipputunnin aikana
  • pvm_vuosi: Laskennan suorituspäivä
  • Sää_vuosi: Säätila laskennan aikana

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 29.01.2016
Päivitetty 29.01.2016
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 14.07.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus