Site logo


Datan kuvaus

Tampereen katuosa sisältää paikkatietona Tampereen kadut ja ominaisuustietoina perustietoja kuten kadunnimi, suunta, tieluokka ja nopeusrajoitus. Ominaisuustiedot: KATUOSA_ID: Katuosan...

Lähde: Tampereen katuosa

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)