Site logo

Tampereen kaupungin henkilöstötilastot - Henkilöstö palvelussuhteen mukaan (Excel)


Datan kuvaus

Tampereen kaupungin henkilöstötilastot sisältäen henkilöstömäärän palvelussuhteen mukaan, toimintayksiköittäin, henkilötyövuodet toimintayksiköittäin, sairauspoissaolopäivät...

Lähde: Tampereen kaupungin henkilöstötilastot

Additional Information

Field Value
Format XLSX