Site logo

Tampereen kaupungin henkilöstötilastot - Henkilöstö palvelussuhteen mukaan (Excel)


Tietoaineiston yhteenvedosta

Tampereen kaupungin henkilöstötilastot sisältäen henkilöstömäärän palvelussuhteen mukaan, toimintayksiköittäin, henkilötyövuodet toimintayksiköittäin, sairauspoissaolopäivät...

Lähde: Tampereen kaupungin henkilöstötilastot

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX