Site logo

Tampereen kaupungin palvelualueet - Shapefile


Datan kuvaus

Aineisto sisältää Tampereen kaupungin määrittelemät palvelualueet. Palvelualueita hyödynnetään esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Osa toimialoista käyttää omia...

Lähde: Tampereen kaupungin palvelualueet

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)