Site logo

Tampereen kaupungin tulot ja menot - Tulot ja menot 2012 (Excel)


Datan kuvaus

Aineisto sisältää Tampereen kaupungin tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja...

Lähde: Tampereen kaupungin tulot ja menot

Additional Information

Field Value
Format XLS
Aikasarja alkaa 2012-01-01
Aikasarja päättyy 2012-12-31