Site logo

Tampereen keskustan maksulliset pysäköintialueet

Aineistosta löytyvät Tampereen keskusta-alueen ja Kaupin Kuntokadun alueen yleisillä katu- ja pysäköintialueilla olevat maksulliset pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. keskusta-alueella olevat asukas- ja yrityspysäköintipaikat sekä eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleiset) ominaisuustiedoissa kerrotaan pysäköintitalojen paikkamäärä. Pysäköintitalojen tilatietohin on erillinen reaaliaikainen rajapinta.

Aineistoa päivitetään pysäköintiä koskevien päätöksien toteutumisen jälkeen eli aineisto ei välttämättä kuvaa täydellisesti juuri tämän hetkistä tilannetta koska muutokset toteutetaan kentällä vasta päätösten jälkeen.

Ominaisuustiedot:

 • ALUEEN_NUMERO: pysäköintialueen yksilöivä numero.
 • KOHDETYYPPI:
 • K = kadunvarsipysäköintialue
 • E = erillinen pysäköintialue
 • I = Inva -pysäköintialue
 • L = linja-autojen pysäköintialue
 • T = taksiasema
 • M = moottoripyörien pysäköintialue
 • P = yleinen pysäköintilaitos
 • PAIKKATYYPPI: Pysäköintipaikan suunta suhteessa ajorataan (huom. ominaisuustieto puuttuu laajoilta pysäköintialueilta).
 • S = ajoradan suuntaisesti
 • V = viistossa ajorataan nähden
 • K = kohtisuorassa ajorataan nähden
 • PAIKKOJEN_LUKUMAARA: henkilöautojen arvioitu paikkamäärä (kadun suuntaisissa paikoissa pituus 6 m/h-auto).
 • RAJOITUSTYYPPI: alueen arkipäivän rajoituksen mukaan.
 • M = maksullinen pysäköinti
 • K = kiekkopysäköinti
 • L = pysäköintikielto osan vuorokaudesta
 • Tyhjä = pysäköinti rajoittamaton
 • YOPYSAKOINTIKIELTO: kielto on yleensä voimassa vain talviaikana.
 • 1 = Kyllä
 • 0 = Ei
 • HINTA: euroa/tunti (määräytyy maksuvyöhykkeen mukaan).
 • MAX_AIKA = Pisin sallittu pysäköintiaika tunneissa.
 • RAJ_AIKA_ALKAA_ARK = rajoitusaika alkaa arkisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_PAATTYY_ARK = rajoitusaika päättyy arkisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_ALKAA_LA = rajoitusaika alkaa lauantaisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_PAATTYY_LA = rajoitusaika päättyy lauantaisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_ALKAA_SU = rajoitusaika alkaa sunnuntaisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_PAATTYY_SU = rajoitusaika päättyy sunnuntaisin (kellonaika tunneissa).
 • ASUKASPYSAKOINTI:
 • 1 = Pysäköinti sallittu asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella.
 • 0 = Ei erillistä asukas- ja yrityspysäköintiä.
 • TALVIKUNNOSSAPITO:
 • Talviaikaan voimassa oleva pysäköityjen autojen siirtokehotus. Kentän arvo on 0, jos siirtokehotusta ei ole. Jos alueella on siirtokehotus, on kentän arvo kaksinumeroinen kokonaisluku, jonka ensimmäinen luku kertoo suoritetaanko talvihoitotoimenpiteet parittomilla (1) vai parillisilla (2) viikoilla. Jälkimmäinen numero kertoo viikonpäivän, jona siirtokehotus on voimassa. Numero 1 vastaa maanantaita, numero 2 tiistaita jne. Numero 24 esimerkiksi tarkoittaa siirtokehotusta parillisen viikon torstaina. (Keskustassa esiintyy vain arvot 12, 13 ja 23)
 • MAKSUVYOHYKE: 1, 2 tai 3. Keskusta on jaettu maksuvyöhykkeisiin. Jako perustuu siihen, kuinka pitkäksi aikaa ajoneuvon voi alueelle pysäköidä.
 • MUUTA: Muuta alueeseen liittyvää tietoa kuten esim. pysäköintiaikaan tai sallittuihin ajoneuvoihin liittyvät poikkeukset, sekä myös pysäköintialueeseen liittyvät päätökset.
 • PAIVITYS_PVM: Viimeisimmän pysäköintialuetta koskevan muutoksen päivämäärä ja tietojen päivittäjä (huom. ominaisuustieto puuttuu alueilta, jotka eivät ole muuttuneet vuoden 2011 jälkeen).

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alue
Julkaistu 12.06.2013
Päivitystiheys
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen keskustan maksulliset pysäköintialueet. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 18.08.2019 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(1)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus