Site logo

Tampereen rakennusten kattopintojen aurinkoenergian tuotantopotentiaali - Shapefile (pisteinä)


Datan kuvaus

Tampereen kaupungin auringosta saatava säteilyenergia, aurinkoenergian tuotannolle sopivat sijainnit sekä sähkön- ja lämmön tuotantopotentiaali (MWh/vuosi) rakennuksittain. Aineisto...

Lähde: Tampereen rakennusten kattopintojen aurinkoenergian tuotantopotentiaali

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinaatisto ETRS-TM35FIN