Tietoaineisto sisältää Tampereen kaupungin, valtion ja yksityiset peruskoulut. Tietoja päivitetään sitä mukaan kun uusia ja päivitettyjä tietoja syntyy perusopetuksen toimijoilta. Käytännössä päivitysväli on ollut keskimäärin vuosittain. Lisäksi osa yksityiskohtaisemmisa tiedoista kuten koulujen kielitarjonta päivittyy harvemmin.

Ominaisuustiedot:

 • PALVELUTYYPPI: Täsmentää koulutyyppiä.
 • LK_1 - LK_9: Koulun opettamat vuosiluokat.
 • LK_10: Tarjoaako koulu vapaaehtoista lisäluokkaa (10. luokkaa).
 • NIMI: Koulun nimi
 • OSOITE: Koulun osoite
 • POSTINUMERO: Tieto täydentyy myöhemmin.
 • URL: Linkki koulun internetsivulle.
 • TUOTANTOTAPA: Koulutuksen järjestäjä voi olla kaupunki, yksityinen tai valtio.
 • TUOTTAJA: Järjestäjän nimi.
 • PALVELUTASO: Tällä hetkellä määrittelemätön tieto.
 • PAIKKAMAARA: Koulun maksimioppilasmäärä.
 • OPPILASMAARA: Oppilasmäärä kertoo virallisen tilastointipäivän (20.9.) oppilasmäärän.
 • KIELITARJONTA: Koulussa tarjolla olevat / opetettavat kielet.
 • PAINOTUKSET: Koulussa tarjottavat painotukset. Kolmannelta luokalta alkavia opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat kuvataide-, liikunta- ja musiikkipainotus. Vuosiluokilla 7-9 opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat englanti, ranska, saksa, ilmaisutaito, kuvataide, käsityö, latina, liikunta, matematiikka, matematiikka-luonnontiede, matematiikka-tietotekniikka, musiikki, tietotekniikka ja teknologia.
 • ESIOPETUS: Esiopetus on 6-vuotiaille, seuraavana vuonna koulunsa aloittaville lapsille tarkoitettua opetusta. Esiopetusta voidaan järjestään sekä koululla että päiväkodeissa.
 • VALMISTAVA_OPETUS: Valmistava opetus on opetusta niille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetukseen osallistumiseksi. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta ja se kestää yleensä vuoden.
 • ERITYISLUOKKA: Onko koululla erityisluokkia (K=kyllä, E=ei)
 • JOUSTAVA_PERUSOPETUS: Joustavassa perusopetuksessa, JOPO®, kehitetään perusopetuksen yläluokkien toimintatapoja ja opetusmenetelmiä niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin nuorten yksilöllisiin tarpeisiin ja antavat erilaisia mahdollisuuksia suorittaa perusopetus ja saada perusopetuksen päättötodistus.
 • LISAOPETUS: Järjestetäänkö koululla lisäopetusta (K=kyllä, E=ei).
 • AAMU_ILTAPAIVATOIMINTA: Perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilailla on mahdollisuus osallistua aamuisin ennen koulun alkua ja iltapäivisin koulun jälkeen järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan. Erityiskoulujen kaikkien vuosiluokkien oppilaille (esiopetuksen oppilaista vuosiluokan 9 oppilaisiin asti) on tarjolla omaa iltapäivätoimintaa.
 • HARRASTAVA_ILTAPAIVATOIMINTA: Vapaaehtoista harrastustoimintaa 1. - 9.-luokkalaisille koululaisille koulupäivän jälkeen. Toiminta on pääasiassa maksutonta, ja tapahtuu kouluilla tai niiden läheisyydessä.
 • ESTEETTOMYYS: Tiedot täydentyvät myöhemmin.
 • ILTAKAYTTO: Tiedot täydentyvät myöhemmin.
 • HUOM: Muita kouluun liittyviä huomioita.

Aineiston geometriatyyppinä piste. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Kasvatus- ja opetuspalvelut
Julkaistu 19.12.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen koulut. Aineiston ylläpitäjä on Kasvatus- ja opetuspalvelut. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 24.04.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus