Site logo


Datan kuvaus

Tampereella sijaitsevat laituripaikat. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja...

Lähde: Tampereen laituripaikat

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)