Kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimat asemakaavoitetuissa puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat. Pääsiassa viheralueilla sijaitsevia pelaamiseen ja leikkitarkoitukseen varattuja kohteita, joille on sijoitettu tähän tarkoitettuja välineitä tai rakenteita. Aineisto ei sisällä muiden hallintokuntien ja toimijoiden hallinnoimilla alueilla sijaitsevia leikkipaikkoja.

Geometriatyyppinä piste, aineiston sijaintitarkkuus vaihtelee. Leikkipaikan sijaintipiste on suurin piirtein leikkialueen keskellä. Tieto on viety kuvaruutudigitointina ja sijainti on katsottu suunnitelmasta, ilmakuvasta tai kantakartasta ja lisäksi osassa hyödynnetty maastomittauksia. Aineiston ylläpito jatkuvaa. Varsinaisena ylläpitosovelluksena toimii Trimble Locus, jonka tiedot välittyvät Geoserverin tarjoamina rajapintoina. Aineiston osoite ja tietosisältö on päivittynyt 11.3.2022.

Ominaisuustiedot:

  • Viheralueen nimi ja tunnus: Viheralueen virallinen nimi (kaavassa tai yhdyskuntalautakunnan päätös) tai virallisluontoinen nimi sekä karttalehtinumero ja järjestysnumero esim. 1989-013
  • Leikkipaikan nimi: Jos viheralueella useampi kuin yksi leikkipaikka, leikkipaikat on nimetty ja numeroitu juoksevalla numerolla (esim. jos kolme leikkipaikkaa numerot 1-3). Muutoin arvo: 1EI-NIMEÄ. Nimi ei ole virallinen vaan helpottaa mm. leikkipaikkojen tarkastuksia.
  • Viheralueen käyttöluokka: Esim. yleiset viheralueet, suojaviheralueet
  • Tilaaja: Leikkipaikan kunnossapidon tilaaja
  • Kunnossapitäjä: Alueen kunnossapitäjä
  • Alueurakka-alue: Kunnossapidon urakka-alue, jonka alueella leikkipaikka on

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 14.05.2013
Päivitetty 11.03.2022
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen leikkipaikat. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 04.10.2023 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus