Kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimat asemakaavoitetuissa puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat. Pääsiassa viheralueilla sijaitsevia pelaamiseen ja leikkitarkoitukseen varattuja kohteita, joille on sijoitettu tähän tarkoitettuja välineitä tai rakenteita. Aineisto sisältää myös muiden hallintokuntien ylläpitämiä leikkipaikkoja mm. kiinteistöjen (kuten koulut ja päiväkodit). Aineisto ei ole kuitenkaan niiden osalta kattava. Sisältää vain Tampereen Infran kunnossapitämien koulujen ja päiväkotien leikkipaikat.

Geometriatyyppinä piste, aineiston sijaintitarkkuus vaihtelee. Leikkipaikan sijaintipiste on suurin piirtein leikkialueen keskellä. Tieto on viety kuvaruutudigitointina ja sijainti on katsottu suunnitelmasta, ilmakuvasta tai kantakartasta ja lisäksi osassa hyödynnetty maastomittauksia. Aineisto on muuttuvaa tietoa, joka päivittyy muutosten tapahtuessa.

Ominaisuustiedot:

 • ID: Leikkipaikan yksilöivä numero.
 • ALUE_NIMI: Viheralue jolla leikkipaikka sijaitsee.
 • OSA_ALUE_NIMI: Jos viheralueella useampi kuin yksi leikkipaikka, leikkipaikat on nimetty ja numeroitu juoksevalla numerolla (esim. jos kolme leikkipaikkaa numerot 1-3). Muutoin arvo: 1EI-NIMEÄ. Nimi ei ole virallinen vaan helpottaa mm. leikkipaikkojen tarkastuksia.
 • ALUE_SIJ: Katu jolta kulku viheralueelle tai kiinteistön osoite.
 • ALUEEN_OSAN_SIJ: Katu jolta kulku leikkipaikalle tai kiinteistön osoite, jonka piha-alueella leikkipaikka sijaitsee.
 • PINTA_ALA: 0 (pistemäinen kohde).
 • KAYTTOLK: Viheralueen käyttöluokka, esim. yleiset viheralueet, kiinteistöjen viheralueet.
 • HOITOLK: Leikkipaikan hoitoluokka. Kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidonlaatutasoa. Lisätietoja: Viheralueiden hoitoluokitus.
 • TOIMLK: Viheralueen osan toiminnallinen luokka. Kaikilla arvo: LEIKKIPAIKKA.
 • URAKKA_ALUE: Kaupunki on jaettu kunnossapitoalueisiin. Alue jolla leikkipaikka sijaitsee.
 • KAUPUNGINOSA: Kaupunginosa jossa viheralue suurimmaksi osaksi sijaitsee.
 • TILAAJA: Kunnossapidon tilaaja.
 • KUNNOSSAPITAJA: Kunnossapitäjä.
 • ERITYISKAYTTO: Ei käytössä leikkipaikoilla.
 • KP_KAUSI: Ei käytössä leikkipaikoilla.

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 14.05.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen leikkipaikat. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 25.06.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus