Aineistossa on kuvattu Tampereen kaupungin keskusta-alueella olevat pyöräparkit. Lisäksi aineistosta löytyy tällä hetkellä myös pyöräparkit suurimmista kaupunginosakeskuksista, sekä joukkoliikenteen tärkeimpien liityntäpisteiden pyöräpysäköinnistä.

Ominaisuustiedot:

  • ID: pyöräparkin yksilöivä numero.
  • ALUE: pysäköintipaikan kaupunginosa.
  • PYSAKOINTIPAIKAN_TYYPPI: pysäköintipaikan kohderyhmä. Pyöräpysäköintipaikka on käytettävissä kaikille. Liityntäpysäköintipaikka on ensisijaisesti joukkoliikenteen käyttäjille tarkoitettu katoksellinen, runkolukittava paikka joukkoliikenteen liityntäpisteiden läheisyydessä. Kaupunkipyöräparkkeihin sopivat vain Tampereen kaupunkipyörät.
  • TELINETYYPPI: pysäköintipaikan telineen tyyppi.
  • TELINEMAARA: pysäköintipaikan telineiden määrä.
  • PAIKKAMAARA: kuinka monelle pyörälle telineestä löytyy paikka.
  • RUNKOLUKITTAVUUS: onko telineessä mahdollista lukita pyörä rungostaan telineeseen ("Kyllä", "Ei" tai tyhjä).
  • PAALLYSTE: pyöräparkin kohdalla oleva päällystemateriaali.
  • KUVA_URL: HTML-linkki pysäköintipaikan kuvaan.

Aineiston geometriatyyppinä piste. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 27.08.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen pyöräparkit. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 28.09.2023 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus