Tampereen rakennukset on Tampereen kattava tieto rakennus-, rakennelmatunnuksista, niiden alueista ja sijainnista. Tunnuksia, alueita ja sijainteja päivitetään jatkuvasti. Alueet lasketaan suunnitelluiksi lupaprosessin yhteydessä ja päivitetään sijaintikatselmusmittausten yhteydessä valmistuneiksi. Rakennustunnukset ovat yksilöiviä tunnuksia. Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta.

Ominaisuustiedot:

 • PYRAKNO: Pysyvä rakennusnumero. Tampereen kuntarekisterissä käytetty paikallinen rakennuksen ja rakennelman yksilöivä pysyvä rakennusnumero esim. "13726"
 • VTJ_PRT: Pysyvä rakennustunnus. Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä (VTJ) on tiedot Suomen valtakunnan alueella olevista rakennuksista ja niissä olevista huoneistoista. Aineisto tunnetaan myös nimellä Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR). Rakennuksen yksilöivänä tietona käytetään pysyvää rakennustunnusta (PRT), joka sisältää yksilöivän järjestysnumeron ja siitä lasketun tarkistusmerkin kuten "103372364C"
 • VALMISTUMIS_PVM: Rakennuksen valmistumispäivämäärä. 80-lukua edeltävien rakennusten osalta suuntaa antava tieto. Arvona esimerkiksi "Oct 8, 2002 12:00:00 AM"
 • LUOKKA: Missä tilassa rakennus on esim. "valmis"
 • KAYTTOTARKOITUS: Rakennuksen käyttötarkoituksen tunnistekoodi esim. "011"
 • TYYPPI: Rakennuksen käyttötarkoituksen selkokielinen nimi esim. "asuinrakennus"
 • KERROSALA: Rakennuksen kerrosala esim. "166"
 • KERROSLUKUMAARA: Rakennuksen kerroslukumäärä esim. "1"
 • HISSI: Onko rakennuksessa hissi arvona "KYLLÄ" tai "EI"
 • RAKENNUSTILAVUUS: Rakennuksen tilavuus esim. "145"
 • HUONEISTOJA_KPL: Rakennuksen huoneistojen lukumäärä esim. "1"
 • LAMMITYSTAPA: Rakennuksen lämmitystapa esim. "1 - Vesikeskuslämmitys"
 • POLTTOAINE: Rakennuksen lämmityksen käyttämä polttoaine esim. "4 - Sähkö" tai "tuntematon".

Rakennusaineisto tarjotaan sekä alueina ja pisteinä. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 25.08.2016
Päivitetty 25.08.2016
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen rakennukset. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 24.06.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus