Tampereen rakennukset on Tampereen kattava tieto rakennus-, rakennelmatunnuksista, niiden alueista ja sijainnista. Tunnuksia, alueita ja sijainteja päivitetään jatkuvasti. Alueet lasketaan suunnitelluiksi lupaprosessin yhteydessä ja päivitetään sijaintikatselmusmittausten yhteydessä valmistuneiksi. Rakennustunnukset ovat yksilöiviä tunnuksia. Rakennustietojen oikeellisuus tarkistettava rakennusvalvonnasta.

Ominaisuustiedot:

 • PYRAKNO: Pysyvä rakennusnumero. Tampereen kuntarekisterissä käytetty paikallinen rakennuksen ja rakennelman yksilöivä pysyvä rakennusnumero esim. "13726"
 • VTJ_PRT: Pysyvä rakennustunnus. Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä (VTJ) on tiedot Suomen valtakunnan alueella olevista rakennuksista ja niissä olevista huoneistoista. Aineisto tunnetaan myös nimellä Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR). Rakennuksen yksilöivänä tietona käytetään pysyvää rakennustunnusta (PRT), joka sisältää yksilöivän järjestysnumeron ja siitä lasketun tarkistusmerkin kuten "103372364C"
 • VALMISTUMIS_PVM: Rakennuksen valmistumispäivämäärä. 80-lukua edeltävien rakennusten osalta suuntaa antava tieto. Arvona esimerkiksi "Oct 8, 2002 12:00:00 AM"
 • LUOKKA: Missä tilassa rakennus on esim. "valmis"
 • KAYTTOTARKOITUS: Rakennuksen käyttötarkoituksen tunnistekoodi esim. "011"
 • TYYPPI: Rakennuksen käyttötarkoituksen selkokielinen nimi esim. "asuinrakennus"
 • KERROSALA: Rakennuksen kerrosala esim. "166"
 • KERROSLUKUMAARA: Rakennuksen kerroslukumäärä esim. "1"
 • HISSI: Onko rakennuksessa hissi arvona "KYLLÄ" tai "EI"
 • RAKENNUSTILAVUUS: Rakennuksen tilavuus esim. "145"
 • HUONEISTOJA_KPL: Rakennuksen huoneistojen lukumäärä esim. "1"
 • LAMMITYSTAPA: Rakennuksen lämmitystapa esim. "1 - Vesikeskuslämmitys"
 • POLTTOAINE: Rakennuksen lämmityksen käyttämä polttoaine esim. "4 - Sähkö" tai "tuntematon".

Rakennusaineisto tarjotaan sekä alueina ja pisteinä. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

27.6.2022 Osoitteet päivitetty. Aineistoon tehtiin muutoksia, jonka seurauksena aineistonimi muuttui ja sen myötä myös osoite muuttui.

22.2.2023 Pistemäisten aineistojen osoitteet päivitetty. Aineistoon tehtiin muutoksia, jonka seurauksena aineistonimi muuttui ja sen myötä myös osoite muuttui.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 25.08.2016
Päivitetty 22.02.2023
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen rakennukset. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 22.06.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus