Tampereen kaupungin hallinnoimat puistoissa, koulupihoilla tai muilla yleisillä alueilla sijaitsevat rullalautailualueet

Ominaisuustiedot:

 • ID: Rullalautailualueen yksilöivä numero.
 • ALUE_NIMI: Alue jolla rullalautailualue sijaitsee.
 • OSA_ALUE_NIMI: Ei käytössä rullalautailualueilla.
 • ALUE_SIJ: Katu jolta kulku viheralueelle tai kiinteistön osoite, jonka piha-alueella rullalautailualue sijaitsee.
 • ALUEEN_OSAN_SIJ: Ei käytössä rullalautailualueilla
 • PINTA_ALA: 0. Pistemäisiä kohteita.
 • KAYTTOLK: Viheralueen käyttöluokka, esim. yleiset viheralueet, kiinteistöjen viheralueet
 • HOITOLK: Lisätietoja: Viheralueiden hoitoluokitus.
 • TOIMLK: Viheralueen osan toiminnallinen luokka. Kaikilla arvo: RULLALAUTAILUALUE.
 • URAKKA-ALUE: Urakka-alue jolla rullalautailualue sijaitsee.
 • KAUPUNGINOSA: Kaupunginosa jossa viheralue suurimmaksi osaksi sijaitsee.
 • TILAAJA: Kunnossapidon tilaaja
 • KUNNOSSAPITAJA: Kunnossapidon toteuttaja
 • ERITYISKAYTTO: Ei käytössä rullalautailualueilla.
 • KP_KAUSI: Ei käytössä rullalautailualueilla.

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 14.05.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen rullalautailualueet. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 26.02.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus