Site logo


Datan kuvaus

Sisältää Tampereen eri tyyppiset sillat ja niiden ominaisuustietoina esimerkiksi sillan nimen, tyypin ja alikulkukorkeuden. Aineiston geometriatyyppinä piste. Ominaisuustiedot:...

Lähde: Tampereen sillat

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)