Site logo


Datan kuvaus

Tampereen tilastoalueet. Tampereen kaupungilla on käytössään kolmitasoinen aluejako: suuralueet, suunnittelualueet ja tilastoalueet. Jokainen suuralue jakautuu suunnittelualueisiin, jotka...

Lähde: Tampereen tilastoalueet

Additional Information

Field Value
Format CSV
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)