Site logo

Tampereen vireillä olevat asemakaavat - CSV


Datan kuvaus

Aineisto kuvaa vireillä olevien asemakaavojen aluerajat ja linkittää vireillä olevaan asemakaava-aineistoon. Ominaisuustiedot: DOKUMENTIT: URL-linkki asemakaavaa koskevalle sivulle...

Lähde: Tampereen vireillä olevat asemakaavat

Additional Information

Field Value
Format CSV
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)
Aikasarja alkaa 2018-11-15