Site logo

Tampereen vireillä olevat yleiskaavat - CSV


Datan kuvaus

Vireillä olevien yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat. Ominaisuustiedot: YLEISKAAVAN_NIMI: yleiskaavan nimi YLEISKAAVAN_NRO: yleiskaavan numero (esim. yk032) LAINVOIMA_PVM:...

Lähde: Tampereen vireillä olevat yleiskaavat

Additional Information

Field Value
Format CSV
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)