Site logo


Datan kuvaus

Yleiskaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat. Tietokanta sisältää yleistiedot kaavoista kuten kaavan nimen, lainvoimapäivämäärän,...

Lähde: Tampereen yleiskaavaindeksi

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)