Site logo

Tampereen yleiskaavan kehittämistavoiteviiva - WFS API


Tietoaineiston yhteenvedosta

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan...

Lähde: Tampereen yleiskaavan kehittämistavoiteviiva

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti WFS
Paikkakoordinaatit ETRS-GK24 (EPSG:3878)