Site logo

Tampereen yleiskaavan kehittämistavoiteviiva - GeoJSON


Datan kuvaus

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan...

Lähde: Tampereen yleiskaavan kehittämistavoiteviiva

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON