Site logo

Tampereen yleiskaavan rakennusmerkinnät - Shapefile


Datan kuvaus

Yleis- ja osayleiskaavoissa esitetyt maatilan talouskeskukset, asuinrakennukset, lomarakennukset, saunat ja uusien rakennuksien suositeltavat paikat. Ominaisuustiedot: YLEISKAAVAN_NIMI:...

Lähde: Tampereen yleiskaavan rakennusmerkinnät

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)