Site logo

Tampereen yleiskaavan kehittämistavoitealue - WMS API


Datan kuvaus

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan...

Lähde: Tampereen yleiskaavan kehittämistavoitealue

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)