Site logo

Tietoja - Ympäristönsuojeluyksikkö - Organisaatiot

Ympäristönsuojeluyksikkö

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64).

Ympäristönsuojelua edistäviä tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, jätevalvonta, ulkomelun torjunta sekä ilmanlaadun tarkkailu. Ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee ympäristölupa-asiat ja tekee päätökset yksikköön tehdyistä ilmoituksista. Myös lausuntojen antaminen muille viranomaisille kuuluu tehtäviin.

Tampereella ympäristönsuojeluviranomaisena toimii yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, joka päättää mm. ympäristöluvista. Ympäristö- ja rakennusjaosto on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojeluyksikön viranhaltijoille.

Organization hierarchy