Site logo


WFS API som erbjudande alla öppna GIS data från Tammerfors stad inklusive busshållplats. WFS API kan användas direkt med GIS-program som QGIS eller ArcGIS.

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)