Site logo


WMS API som erbjudande alla öppna GIS data från Tammerfors stad inklusive busshållplats. WMS API kan användas direkt med GIS-programs som QGIS eller ArcGIS.

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)