Site logo


Busshållplatser i Tammerfors. Dataformat CSV. Native koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Additional Information

Field Value
Format CSV
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)