Tuki

Avoimen datan työkaluja

10.10.2018
Tähän ohjeeseen on listattu eri tahojen avoimen datan katalogeja meiltä ja maailmalta sekä kerätty yleisimpiä työkaluja datan jatkojalostukseen ja hyödyntämiseen. Datakatalogit Näistä dataportaaleista löydät dataa avoimen datan sovelluksiisi. Tampere: data.tampere.fi Oulu: data.ouka.fi Lounais-Suomi...

Paikkatietorajapintojen pikaohje

10.10.2018
WMS eli Web Map Service WMS on yksi Open Geospatial Consortiumin eli OGC:n on määrittelemiä paikkatietoaineistojen välittämiseen tarvittavia standardeja. WMS rajapintatekniikan avulla tuotetaan vektori- ja rasteripaikkatietoaineistoista dynaamisesti paikkatiedollista kuva-aineistoa. Paikkatietoainei...

Opas datan hyödyntämiseen

10.10.2018
Kaikki hyötyvät avoimesta datasta Datakatalogeista löytyvää avointa dataa voi hyödyntää lukemattomin tavoin: esimerkiksi päätöksenteon tukena, numerodataa havainnollistavina visualisointeina, karttavisualisointeina tai datajournalistien tarinoina. Dataa voi hyödyntää kuka tahansa, journalisteista ja...

Tiedosto vai rajapinta?

10.10.2018
Avointa dataa voi julkaista yksittäisinä tiedostoina tai avoimen ohjelmointirajapinnan (API, Application Programming Interface) kautta. Datan voi ensin avata käyttöön koneluettavana tiedostona. Jos tiedon ajan tasalla pitäminen on työlästä ja käyttäjät toivovat rajapintapalvelua, kannattaa pohtia av...

Opas datan avaamiseen

10.10.2018
1. Valitse avattava data Jos samaa Excel-taulukosta tehdään tietopyyntö kerta toisensa jälkeen, on järkevää julkaista se avoimena datana. Parhaassa tapauksessa säästät omaa aikaasi ja helpotat muiden työtä. Laajamittainen kaupunkidatan avaaminen kannattaa aloittaa lakisääteisen tietojärjestelmäluett...

Vapauta datasi kaikkien käyttöön

10.10.2018
Suomalainen julkishallinto tuottaa valtavasti dataa. Näitä tietoja voisivat hyödyntää julkishallinnon itsensä lisäksi monet muutkin. Suuri osa julkisesta tiedosta on kuitenkin lukittuna tietojärjestelmissä, vain harvojen saatavilla. Datan avaaminen parantaa mahdollisuuksia hyödyntää informaatiota si...