Muutoksia joukkoliikenteen avoimiin rajapintoihin

Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän uudistus vaikuttaa myös tarjottaviin joukkoliikenteen avoimen datan rajapintoihin. Vanhan informaatiojärjestelmän tarjoamat rajapinnat ajetaan 1.10.2019 alkaen alas. Osalle lakkautettavista rajapinnoista on luotu vastine uuteen informaatiojärjestelmään, toisille tarjotaan modernisoitua vastinetta kansallisen Digitransitin kautta. Toisaalta ITS Factoryn tarjoamat rajapinnat on päivitetty käyttämään uuden informaatiojärjestelmän tuottamia tietoja, jonka seurauksena itse rajapinnan toiminnallisuus on identtinen mutta tietosisällöissä on muutamia uuden järjestelmän tuomia muutoksia (esim. bussien erilaiset tunnistenumerot).

Yhteenveto 1.10.2019 alkaen tuettavista rajapinnoista:

Yhteenveto 1.10.2019 lakkautettavista rajapinnoista: