Vapauta datasi kaikkien käyttöön

Suomalainen julkishallinto tuottaa valtavasti dataa. Näitä tietoja voisivat hyödyntää julkishallinnon itsensä lisäksi monet muutkin. Suuri osa julkisesta tiedosta on kuitenkin lukittuna tietojärjestelmissä, vain harvojen saatavilla. Datan avaaminen parantaa mahdollisuuksia hyödyntää informaatiota siellä missä sitä tarvitaan. Avoin data voi synnyttää yllättäviä innovaatioita, joita tiedon tuottaja ei olisi osannut kuvitellakaan.

Julkishallinnon datan avaaminen hyödyttää yksilöitä, yhteisöjä, yrityksiä ja koko yhteiskuntaa monin tavoin.

  • Läpinäkyvyys ja demokratia Datan avaaminen tukee mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja journalismiin lisäämällä hallinnon läpinäkyvyyttä. Datan saatavuus avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi nettikeskusteluissa, kun osalliset voivat nykyistä paremmin viitata hallinnon tietovarantoihin.
  • Markkinat ja innovaatiotoiminta Julkishallinnon datan avaaminen hyödyttää yrityksiä, yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia. Se synnyttää uusia markkinoita ja innovaatioita. Uudet tavat hyödyntää dataa syntyvät usein silloin, kun muiden alojen asiantuntijat katsovat ammattilaisten työssään käyttämiä tietovarantoja tuorein silmin. Tämä on mahdollista, jos data on avointa.
  • Hallinnon sisäinen tehokkuus Datan avaaminen helpottaa sen hyödyntämistä myös hallinnon organisaatioiden välillä. Toimintatapojen yhdenmukaistaminen tuo mittakaavaetua ja helpottaa osaamisen siirtämistä. Datan avaaminen saattaa myös auttaa havaitsemaan toimintatapoja, joissa digitaalisuuden kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä ymmärretty hyödyntää.

Internetin teknologisen kehityksen myötä datan kustannustehokas jakelu helposti hyödynnettävässä digitaalisessa muodossa on tullut mahdolliseksi. Kaupunkilaisia, yrityksiä – ja julkishallintoa – kiinnostaa, miten paljon verorahoja käytetään terveydenhuoltoon tai katujen kunnossapitoon. Millä bussilla pääsen Uimastadionille? Miten päätöksenteko lähipuistoni kunnostamisesta etenee?

Tervetuloa mukaan avaamaan dataa!

Lähde: Helsinki Region Infoshare