Site logo

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se sisältää kartalla esitettävän kuvauksen alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Kaavan on laatinut Pirkanmaan liitto yhteistyössä maakunnan viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 27.3.2017, jonka jälkeen maakuntahallitus määräsi sen tulemaan voimaan 29.5.2017.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 paikkatietoaineisto on Pirkanmaan maakunnan kattava vektorimuotoinen aineisto, joka sisältää piste-, viiva- ja aluemuotoisia kohteita, joiden merkinnät, määräykset ja visualisointi ovat lueteltuna Kaavamerkinnät ja -määräykset -julkaisussa. Aineiston ominaisuustiedot sisältävät myös mm. kaavamerkinnän nimen, kirjainlyhenteen ja kohteen nimen.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 aineistoon sisältyy lisäksi myös seuraavat julkaisut: kaavaselostus, maakuntakaavan vaikutusten arviointi ja liitekartat.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Pirkanmaan liitto
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.pirkanmaa.fi/
Lähde Pirkanmaan liitto
Julkaistu 27.03.2017
Päivitetty 27.03.2017
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
Avainsanat
Alueet
Globaali ID 865ef277-1d89-4f16-a4fc-20945d1228c7
License Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Aineiston ylläpitäjä on Pirkanmaan liitto ja alkuperäinen tekijä Pirkanmaan liitto. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 01.06.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(18)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus