Site logo

Tampereen asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu - WMS API


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää tiedon asemakaavoihin merkityistä rakennus- ja rakennekohtaisista suojelumerkinnöistä. Suojelu on ilmaistu sr- kaavamääräyksellä. Ominaisuustiedot: MAARAYS: Alueen...

Lähde: Tampereen asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti WMS
Paikkakoordinaatit ETRS-GK24 (EPSG:3878)