Tampereen katuosoitteet aineisto sisältää paikkatietona kiinteistöjen osoitteet sekä haja-asutusalueen rakennusten osoitteet. Aineisto on jatkuvassa ylläpidossa ja sitä päivitetään, kun uusia osoitteita vahvistetaan.

Ominaisuustiedot:

  • KADUNNIMI: Kadun, tien tai muun yleisen alueen nimi, jonka varrella kohde sijaitsee.
  • NUMERO: Osoitekohde yksilöidään liittämällä kadun tai tien nimeen osoitenumero, jonka kunta antaa. Talonumero on osoitenumeron synonyymi. Osoitenumeron rinnakkaiskäsitteenä käytetään usein myös käsitteitä tien numero tai kadun numero.
  • ROTATION: Kartografinen kiertokulma asteina. Positiivinen arvo myötäpäivään, negatiivinen arvo vastapäivään.
  • OLOTILA: 1 = Voimassa oleva, 2 = Suunniteltu, 3 = Poistuva
  • LUOTU: Luomispäivämäärä
  • KASITTELYPAIVA: Muutospäivämäärä

Aineiston geometriatyyppinä viiva. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 13.11.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen katuosoitteet. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 28.09.2023 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus