Site logo


Datan kuvaus

Tampereen katuosoitteet aineisto sisältää paikkatietona kiinteistöjen osoitteet sekä haja-asutusalueen rakennusten osoitteet. Aineisto on jatkuvassa ylläpidossa ja sitä päivitetään, kun...

Lähde: Tampereen katuosoitteet

Additional Information

Field Value
Format CSV
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)