Aineistossa on Tampereen kaupungin asemakaavanimistö sekä haja-asutusalueen tiennimet. Aineisto on tuotettu Facta -järjestelmästä, jossa tietoja ylläpidetään jatkuvasti. Alun perin tietoja on konvertoitu Facta-kuntarekisteriin aiemmasta osoiterekisteristä v. 2004. Asemakaavanimistö kerätty ajantasa-asemakaavasta 3.9.2013.

Ominaisuustiedot:

  • NIMI: Kohteen nimi esim. "Tykkitienkatu"
  • C_SELITE: Kohteen tyyppiselite esim. "Katu", "Tie", "Kaupunginosa" tai "Asuntoalue, kulmakunta"
  • OLOTILA: Onko nimitieto voimassa vai ei. Arvona pääosin "Voimassa oleva".
  • I_EKOORD: Itäkoordinaatti esim. "24479675"
  • I_NKOORD: Pohjoiskoordinaatti esim. "6820904"

Aineiston geometriatyyppinä piste. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 19.08.2015
Päivitetty 19.08.2015
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen kaupungin karttanimistö. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 2023-11-28 19:57:58.325253 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus