Site logo

Tampereen kaupungin karttanimistö - GeoJSON


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineistossa on Tampereen kaupungin asemakaavanimistö sekä haja-asutusalueen tiennimet. Aineisto on tuotettu Facta -järjestelmästä, jossa tietoja ylläpidetään jatkuvasti. Alun perin...

Lähde: Tampereen kaupungin karttanimistö

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti GEOJSON
Paikkakoordinaatit ETRS-GK24 (EPSG:3878)