Tampereen kaupungin karttanimistö - WFS API


Datan kuvaus

Aineistossa on Tampereen kaupungin asemakaavanimistö sekä haja-asutusalueen tiennimet. Aineisto on tuotettu Facta -järjestelmästä, jossa tietoja ylläpidetään jatkuvasti. Alun perin...

Lähde: Tampereen kaupungin karttanimistö

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)