Tampereen kaupungin tulot ja menot - Tililuettelo ja tilien kirjausohje 2015


Datan kuvaus

Aineisto sisältää Tampereen kaupungin tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja...

Lähde: Tampereen kaupungin tulot ja menot

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti PDF