Site logo

Tampereen kaupungin tulot ja menot - Tulot ja menot 2016 (Excel)


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää Tampereen kaupungin tilinpäätöksen, talousarvion ja vuosisuunnitelman tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskaupungin että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja...

Lähde: Tampereen kaupungin tulot ja menot

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX
Aikasarja alkaa 2016-01-01
Aikasarja päättyy 2016-12-31