Site logo

Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät - WMS API


Datan kuvaus

Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät. Aineistoon on koottu pistemäisenä tietona kaikki kaupungin liikennevalo-ohjatut liittymät. Yksittäinen liittymä koostuu useammasta...

Lähde: Tampereen liikennevalo-ohjatut liittymät

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)