Site logo

Kaupunkiympäristön suunnittelu –yksikön hallinnoimat asemakaavoitetuissa puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat kentät. Sisältää myös osan Tilakeskuksen hallinnoimista koulujen pihojen kentistä. Aineisto ei sisällä peli- sekä urheilukenttiä, joiden ylläpidosta vastaa sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen yksikkö. Tilakeskuksen hallinnoimia koulujen pihojen kenttiä ei päivitetä, tiedot muutaman vuoden takaisia.

Aineiston geometriatyyppinä alue. Kenttien sijaintitarkkuudessa ja syntytavassa eroja. Aineisto on tuotettu esimerkiksi kantakartan päältä kuvaruutudigitointina, suunnitelmien, maastomittausten tai selvitysten kautta.

Ominaisuustiedot:

 • ID: Kentän yksilöivä tunniste.
 • ALUE_NIMI: Viheralue jolla kenttä sijaitsee.
 • OSA_ALUE_NIMI: Ei käytössä kentillä.
 • ALUE_SIJ: Katu jolta kulku viheralueelle tai kiinteistön osoite, jonka piha-alueella kenttä sijaitsee.
 • ALUEEN_OSAN_SIJ: Ei käytössä kentillä.
 • PINTA_ALA: Kentän pinta-ala (m2).
 • KAYTTOLK: Viheralueen käyttöluokka, esim. yleiset viheralueet, kiinteistöjen viheralueet
 • HOITOLK: Kentän hoitoluokka. Kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidonlaatutasoa. Lisätietoja: Viheralueiden hoitoluokitus.
 • TOIMLK: Viheralueen osan toiminnallinen luokka. Arvo: KENTTÄ.
 • URAKKA-ALUE: Urakka-alue jolla kenttä sijaitsee.
 • KAUPUNGINOSA: Kaupunginosa jossa viheralue suurimmaksi osaksi sijaitsee.
 • TILAAJA: Kunnossapidon tilaaja
 • KUNNOSSAPITAJA: Kunnossapitäjä
 • ERITYISKAYTTO: Arvo "jääkiekko", jos luistinkentällä sallittu myös jääpelit, muutoin tyhjä.
 • KP_KAUSI: Kentän kesä/talvikäyttö (jäädytettävä). Arvot: KESÄ, TALVI, KESÄ / TALVI

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 15.05.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
License Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen peli- ja palloilukentät. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 16.07.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(43)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus