Sisältää kaikki puistoissa tai puistomaisilla alueilla sijaitsevat Kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimat pelikentät. Pelikentät on usein hiekka tai sorapintaista yleiskenttiä kaupungin yleisillä alueilla. Ei sisällä kaupungin muiden hallintokuntien hallinnoimilla alueilla sijaitsevia kenttiä. Aineisto on 11.3.2022 alkaen jaoteltu erikseen talvi- ja kesäkenttiin. Samalla aineiston osoite ja tietosisältö on muuttunut.

Aineiston geometriatyyppinä alue. Kenttien sijaintitarkkuudessa ja syntytavassa eroja. Aineisto on tuotettu esimerkiksi kantakartan päältä kuvaruutudigitointina, suunnitelmien, maastomittausten tai selvitysten kautta.

Ominaisuustiedot:

  • Viheralueen nimi ja tunnus: Viheralueen virallinen nimi (kaavassa tai yhdyskuntalautakunnan päätös) tai virallisluontoinen nimi sekä karttalehtinumero ja järjestysnumero esim. 1989-013
  • Viheralueen käyttöluokka: Esim. yleiset viheralueet, suojaviheralueet
  • Hoitoluokka: alueen hoitoluokka, esim. A1, A2, A3, B1, B2
  • Hoitoluokka selite: Hoitoluokan tarkempi selite esim. A1 Edustusviheralueet
  • Tilaaja: Alueen kunnossapidon tilaaja
  • Kunnossapitäjä: Alueen kunnossapitäjä
  • Pinta-ala m2: Pinta-ala neliömetreinä
  • Pintamateriaali: Kentän pintamateriaali esim. kivituhka, tekonurmi
  • Alueurakka-alue: Kunnossapidon urakka-alue, johon viheralue kuuluu
  • Kentän kesä/talvi –käyttö: Kesä/talvi = kenttä kesäkäytössä sekä jäädytetään talvisin. Kesä = kenttä pelkästään kesäkäytössä, ei jäädytetä talvisin.

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 15.05.2013
Päivitetty 11.03.2022
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen peli- ja palloilukentät. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 26.02.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus