Site logo


Datan kuvaus

Kaupunkiympäristön suunnittelu –yksikön hallinnoimat asemakaavoitetuissa puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat kentät. Sisältää myös osan...

Lähde: Tampereen peli- ja palloilukentät

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)