Site logo

Tampereen rakennukset - GeoJSON (pisteinä)


Datan kuvaus

Tampereen rakennukset on Tampereen kattava tieto rakennus-, rakennelmatunnuksista, niiden alueista ja sijainnista. Tunnuksia, alueita ja sijainteja päivitetään jatkuvasti. Alueet...

Lähde: Tampereen rakennukset

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)