Tampereen yleiskaavan käyttötarkoitusalueet

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet tietokanta sisältää kaikki yleiskaavojen voimassa olevat aluevaraukset, sekä alueita koskevat kaavamääräykset. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus.

Alueiden käyttötarkoitukset on ryhmitelty 11 pääluokkaan:

 • A = Asuminen
 • C = Keskustatoiminnot
 • P ja KM = Palvelut
 • T = Työ ja tuotanto
 • V = Virkistys
 • R = Loma-asuminen
 • L = Liikenne
 • E = Erityisalueet
 • S = Suojelu
 • M = Maa- ja metsätalous
 • W = vesialueet

Ominaisuustiedot:

 • MAARAYSTEKSTI: Aluetta koskeva kaavamääräys. Kaavamääräykset linkitetään tähän tietokantaan määräyskoodin avulla erillisestä kaavamääräykset sisältävästä tietokannasta.
 • YLEISKAAVAN_NIMI: yleiskaavan nimi
 • YLEISKAAVAN_NRO: yleiskaavan numero (esim. yk032)
 • LAINVOIMA_PVM: Lainvoimapäivämäärä eli päivämäärä jolloin kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman.
 • OIKEUSVAIKUTUS: O=oikeusvaikutteinen, H= oikeusvaikutukseton
 • ALUEEN_NRO: Alueen yksilöivä tunniste. Alueet numeroidaan kaksiosaisena, joista ensimmäinen osa tarkoittaa kaavan numeroa ja sen jälkeen ilmoitetaan juoksevalla numeroinnilla alueen numero. Liikenne- ja vesialueita ei numeroida. (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • KAYTTO_TARK: Alueen käyttötarkoitusmerkintä (esim. AP, TY-1)
 • PINTA_ALA_M2: pinta-ala neliömetreissä
 • ALUE_TEHOK: (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • TONTTI_TEHOK: tonttitehokkuusluku (korttelikaaviosta)(PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • KORTTELI_TEHOK: korttelitehokkuusluku (korttelikaaviosta)(PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • RAK_OIK_M2: päivitetään: pinta-ala x tehokkuusluku (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • KORTTELIKAAVIO: käytetään vanhoja korttelikaavioita soveltaen (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • ASUKASMÄÄRÄ: päivitetään: asuntojen määrä x asuntokuntakoko (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • PERHEKUNTAKOKO: tulee korttelikaaviosta (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • ASUNTOKOKO: tulee korttelikaaviosta (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • ASUNTOMÄÄRÄ: päivitetään: rakennusoikeus/asuntokoko (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • TYÖPAIKKAMÄÄRÄ: pinta-ala / sovittu luku (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • RAK_PAIK_LKM: esim. rantayleiskaavassa tai kyläkaavassa (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • VARIKOODI: Jokaiselle alueelle annetaan värikoodi. Värikoodia käytetään lähinnä teemakartan tekemiseen.
 • AUTO_PAIK_LKM: autopaikkojen lukumäärä (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • KAUP_MAANOM_M2: (PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN)
 • MAARAYSKOODI: Jokaisen uuden kaavan määräykselle annetaan uusi koodi.

Aineiston geometriatyyppinä alue. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 22.12.2014
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen yleiskaavan käyttötarkoitusalueet. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 2023-12-10 00:23:12.667131 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus