Site logo

Tampereen yleiskaavan käyttötarkoitusalueet - Shapefile


Datan kuvaus

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet tietokanta sisältää kaikki yleiskaavojen voimassa olevat aluevaraukset, sekä alueita koskevat kaavamääräykset. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen...

Lähde: Tampereen yleiskaavan käyttötarkoitusalueet

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)