Site logo

Tampereen yleiskaavan rakennusmerkinnät - Shapefile


Tietoaineiston yhteenvedosta

Yleis- ja osayleiskaavoissa esitetyt maatilan talouskeskukset, asuinrakennukset, lomarakennukset, saunat ja uusien rakennuksien suositeltavat paikat. Ominaisuustiedot: YLEISKAAVAN_NIMI:...

Lähde: Tampereen yleiskaavan rakennusmerkinnät

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti SHP
Paikkakoordinaatit ETRS-GK24 (EPSG:3878)