Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus

Yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuudet liittyvät luonnonympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- tai vaara-alueet, suojavyöhykkeet tai puhdistettava maa-alue.

Ominaisuustiedot:

  • YLEISKAAVAN_NIMI: yleiskaavan nimi
  • YLEISKAAVAN_NRO: yleiskaavan numero (esim. yk032)
  • LAINVOIMA_PVM: Lainvoimapäivämäärä eli päivämäärä jolloin kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman.
  • OIKEUSVAIKUTUS: O=oikeusvaikutteinen, H= oikeusvaikutukseton
  • KÄYTTÖ_TARK: Alueen erityisominaisuutta kuvaava käyttötarkoitusmerkintä, esim. "s-1" tai "luo-1". Käyttötarkoitusmerkintää vastaavat tarkat kaavamääräykset voi tarkistaa Tampereen yleiskaavan määräyskokoelmasta. Yleispiirteinen käyttötarkoituksen selite tallennetaan tietokantaan.
  • PINTA_ALA_M2: pinta-ala neliömetreissä
  • SELITE: Käyttötarkoituksen selite. Esimerkiksi rd=radonalue tai s-1=luonnonsuojelullinen arvo.
  • MÄÄRÄYSKOODI: Yleiskaavan erityisominaisuusaluetta koskeva kaavamääräyksen määräyskoodi.

Aineiston geometriatyyppinä alue. Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 22.12.2014
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 26.02.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusastecomments powered by Disqus