Tampereen kaupungin ostot - Ostot 2022 (CSV)

30.6.2023

Aineisto sisältää Tampereen kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.

Tiedot on poimittu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty yrityksen nimitiedolla, tilin nimellä, toimittajan nimellä ja Y-tunnuksella.

Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä eriä eli esimerkiksi Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tuotantoalueen maksamia sisäisiä tilavuokria Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle.

Aineistoon on poimittu tiedot toimittajanumeroiden perusteella. Toimittajanumero sisältyy kirjanpidossa vain kirjauksiin, joissa vastapuolena on toimittaja. Jos esimerkiksi Konsernihallinto maksaa kaupungin kaikkia toimintayksiköitä koskevan vakuutusmaksun ja jakaa kulun kirjanpidossa toimintayksiköille, aineistossa näkyy vain Konsernihallinnon suorittama maksu.

Järjestelmäteknisistä syistä aineistosta puuttuvat materiaaliostot, jotka on ostettu suoraan varastoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden varastoon ostamat ja edelleen sisäisesti myymät hoitotarvikkeet eivät näy aineistossa.

Vuodesta 2021 alkaen julkaisu on toteutettu Kuntaliiton määrittelemässä ostolaskujen julkaisuformaatissa. Koneluettavuuden säilyttämiseksi aineistossa on formaatista johtuen tyhjiä sarakkeita niiden sarakkeiden osalta, joita Tampereen kaupunki ei käytä tai jotka eivät ole järjestelmäteknisistä syistä saatavilla.

Kuntaliiton julkaisuformaatin seurauksena aineistosta on poistunut vuodesta 2021 alkaen tulosyksikkötiedot, tiliryhmät, laskun päivämäärä, toimittajanumero sekä kumppaniyhtiötiedot.

Vuoden 2015-2020 välillä julkaisu on toteutettu Kuutoskaupunkien 6Aika -harmonisoidussa formaatissa. Löydät niiden kuvaukset vuosikohtaisen julkaisun alasivulta.

Aineisto sisältää seuraavat kentät:

 • Kuntanumero: Tampereen kuntakoodi: "837". Vastaa aiempien vuosien "Kuntakoodi"-saraketta.
 • Kunnan nimi: "Tampere".
 • Kunnan Y-tunnus: Tampereen kaupungin y-tunnus: "0211675-2". Vastaa aiempien vuosien "Ostajan y-tunnus"-saraketta.
 • Tositenumero: Tositteen kohdentava tunniste. Vastaa aiempien vuosien "Tositteen numero"-saraketta.
 • Toimittajan nimi: Yrityksen, yhdistyksen tai muuntyyppisen toimittajan nimi.
 • Toimittajan Y-tunnus: Toimittajan y-tunnus. Kaikilla toimittajilla ei ole y-tunnusta (esim. yhdistykset tai ulkomaiset toimijat).
 • Toimittajan maakoodi: Toimittajan maakoodi pohjautuen (NUTS-koodistoon)[https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/info/nuts].
 • Laskun summa ilman ALV: Ostolaskun summa ilman arvonlisäveroa. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.
 • Tositepäivämäärä: Laskun varsinainen kirjauspäivämäärä, joka perustuu palvelun luontipäivämäärään.
 • Kirjanpidon tilinumero: Varsinainen tilinumero, joka pääasiassa johdetaan JHS 192 -luokittelun mukaisesta tiliryhmän numerosta. Vastaa aiempien vuosien "Pääkirjatili"-saraketta.
 • Tilin nimi: Tilinumeroa vastaava selkokielinen nimi, joka ilmentaa tilin käyttötarkoitusta. Tilien käyttötarkoitukset on kuvattu tarkemmin vuosittaisessa tililuettelo ja kirjausohjeessa. Vastaa aiempien vuosien "Pääkirjatili nimi"-saraketta.
 • Palveluluokka: Ei saatavilla. Valtiokonttorin suosittelema uusi palveluluokkajako, jota ei kuitenkaan ole vielä järjestelmäteknisesti saatavilla.
 • Kokonaissumma euroina: ALV:n huomioivaa kokonaissummaa ei ole järjestelmäteknisistä syistä saatavilla. Tiedot haetaan menotililtä tilinumeron perusteella ja menotilille kirjautuu vain nettosumma.
 • VAT-tunnus: Toimittajan y-tunnus kansainvälisessä muodossa. Kaikilla toimittajilla ei ole VAT-tunnusta (esim. yhdistykset tai ulkomaiset toimijat).
 • ALVin määrä euroina: ALV:n määrä ei ole saatavilla järjestelmäteknisistä syistä erikseen. Tiedot haetaan menotililtä tilinumeron perusteella ja menotilille kirjautuu vain nettosumma.
 • Kustannuspaikan nimi: Kustannuspaikan tunnistetta vastaava selkokielinen nimi.
 • Hilma tunnus: Ei ole järjestelmäteknisistä syistä erikseen saatavilla.
 • Kustannuspaikan numero: Kustannuspaikan kohdentava tunniste, joka vastaa sen selkokielistä nimeä.

Muita huomioita aineistosta:

Aineiston avulla on mahdollista tarkastella Tampereen kaupungin hankintoja. Aineistoa ei voi vertailla suoraan talousarvioon, koska aineisto sisältää vain ulkoisia ostoja; talousarviossa on mukana myös kaupungin sisäiset erät. Järjestelmäteknisistä syistä julkaistussa aineistossa on mukana myös investointihankinnat, jotka kirjataan käyttötaloustileille ja jotka kirjanpitojärjestelmä ns. purkaa taseeseen kirjauskauden vaihteessa. Aineistosta ei pysty suoraan päättelemään onko kyse käyttötalous- vai investointimenosta.

Varsinaisen ostolaskuaineiston lisäksi on julkaistu myös Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje, joka kertoo tarkemmin pääkirjatilien sisällöstä ja auttaa aineiston tulkinnassa. Tulkinnassa auttaa myös Tampereen kaupungin tulosyksikköhierarkia, joka kuvaa ostolaskuaineistossa käytössä olevan organisaatiorakenteen hierarkisesti.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Ostolaskuaineisto on julkaistu erikseen excel- ja csv-formaateissa. CSV:ssä kentän erotin on pilkku, tekstin erotin on lainausmerkki, lukujen desimaalierotin on pilkku ja merkistökoodaus on UTF-8. Uusi aineisto julkaistaan jatkossa vuosittain tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Aineistoon liittyvät lisätietopyynnöt käsitellään keskitetysti: ostolaskut.pirkanmaa@monetra.fi

Lisätietopyynnöt vaativat manuaalista käsittelyä, jonka seurauksena pyydämme rajaamaan kyselyt mahdollisimman tarkasti.

Aineiston tulkintaa voi helpottaa myös aiemmat esitykset aiheesta:

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti CSV
Koko 76.53 Mt
Julkaistu 30.06.2023
Aikasarja alkaa 1.1.2022
Aikasarja päättyy 31.12.2022
Aikasarjan tarkkuus