Site logo

Tampereen kaupungin ostot - Tililuettelo ja tilien kirjausohje 2015


Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje kertoo tarkemmin pääkirjatilien käyttötarkoituksesta ja sisällöstä, joka auttaa ostolaskuaineiston tulkinnassa.

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti PDF