Site logo

Tampereen kaupungin ostot - Tulosyksikköhierarkia 2018 (Excel)

26.6.2019


Tulosyksikköhierarkia kuvaa Tampereen kaupungin tulosyksiköt ja niiden väliset suhteet, joka auttaa ostolaskuaineiston tulkinnassa.

Additional Information

Field Value
Format XLSX
Julkaistu 26.06.2019